Henkilötietolaki (523/99) 10 §
   
Laatimispvm: 27.1.2009
Muutospvm: 7.11.2014
1. Rekisteripitäjä Tavara-arpa ry  
  Beckerintie 10, 00410 Helsinki, 09 4366 320  
     
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö puhelin Riikka Willberg  
Puh. 09 4366 320, riikka.willberg(at)tavara-arpa.fi  
     
3. Rekisterin nimi Tavara-arpa ry:n asiakasrekisteri  
     
4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Tavara-arpa ry:n asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakkaiden arpajaisvoittolunastusten arkistointi ja käsittely. Asiakasrekisteri muodostuu Tavara-arpa ry:n kulloinkin voimassa oleviin internetpalveluihin rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystiedoista sekä arpajaiskampanjoista voiton lunastaneiden henkilöiden yhteystiedoista. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä arpajaisvoittojen perille toimittamiseen.

Arpajaiskampanjassa voiton lunastaneiden henkilöiden yhteystiedot voidaan luovuttaa vain kyseisen arpajaiskampanjan luvansaajajärjestölle. Mikäli luvansaajajärjestö haluaa käyttää yhteystietoja omissa suorapostitukssaan, yhteystiedot päivitetään ennen postitusta esim. Väestörekisterikeskuksen VTJ-järjestelmää vasten.

 
     
5. Rekisterin tietosisältö

Tavara-arpa ry:n asiakasrekisteri sisältää aina seuraavat asiakkaan tiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero- ja toimipaikka. Muita tietoja voi olla puhelinnumero, sähköpostiosoite ja arpajaiskampanjakohtainen asiakastunnistenumero.

Rekisterissä on tieto asiakkaan lunastamista arpajaisvoitoista.

 
     
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot syntyvät kun asiakas rekisteröityy Tavara-arpa ry:n kulloinkin voimassa olevan internetpalvelun käyttäjäksi tai lunastaa arpajaisvoiton.  
     
7.  Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
     
8. Rekisterin suojaus
Asiakasrekisteri on tallennettu tietojärjestelmään eikä sitä säilytetä paperitulosteena. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.  
     
9. Rekisteritietojen tarkastaminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.  
     
10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa Tavara-arpa ry:n kulloinkin voimassa olevien internetpalveluiden käyttäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki Tavara-arpa ry:n internetpalveluihin rekisteröitymistä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle postitse. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.