TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Yleinen henkilötietoasetus 2016/679/EU ”Tietosuoja-asetus”

Laatimispvm: 27.1.2009

Muutospvm: 15.5.2018

 

1. Rekisteripitäjä

Tavara-arpa ry
  Beckerintie 10, 00410 Helsinki, 09 4366 320
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Riikka Willberg
  puh. 09 4366 320
riikka.willberg(at)tavara-arpa.fi
3. Rekisterin nimi Tavara-arpa ry:n voittojen toimitusrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on eri luvansaajajärjestöjen arpajaisissa voitettujen arpajaispalkintojen toimittaminen voittajille.

Arpajaiskampanjassa palkinnon voittanut henkilö voi lunastaa voittonsa lähettämällä voittoarvan postitse tai täyttämällä internetsivuilla voitonlunastuslomakkeen. Henkilön antamia voitto- ja yhteystietoja käytetään vain arpajaisvoittojen perille toimittamiseen sekä tarvittaessa voiton toimittamiseen liittyvään viestintään.

Tavara-arpa ry:n voittojen toimitusjärjestelmästä poistetaan arpajaiskampanjasta voiton lunastaneiden henkilötiedot kahden kuukauden kuluttua arpajaiskampanjan tilitysajan päättymisestä. Näin ollen voiton lunastuksista ei kerry pysyvää rekisteriä.

5. Rekisterin tietosisältö Tavara-arpa ry:n voittojen toimitusrekisteri sisältää aina seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero ja- toimipaikka. Muina yhteystietoina voi olla puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Henkilön yhteystietojen lisäksi rekisterissä on tieto minkä arpajaiskampanjan voitosta on kyse, itse arpajaisvoitto ja arpajaiskampanjakohtainen asiakastunnistenumero.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Tavara-arpa ry:n voittojen toimitusrekisteriin syntyy tietoja kun voittaja tekee voiton lunastuksen. Arpajaisvoiton voi lunastaa joko täyttämällä voitonlunastuslomakkeen internetissä tai liimaamalla yhteystietotarran voittoarpaan / kirjoittamalla yhteystietonsa voittoarpaan ja lähettämällä voittoarvan postitse Tavara-arpaan. Voiton voi lunastaa myös soittamalla Tavara-arvan asiakaspalveluun ja kertomalla voitonlunastukseen tarvittava tiedot.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Arpajaiskampanjassa voiton lunastaneiden henkilöiden yhteystiedot voidaan luovuttaa vain kyseisen arpajaiskampanjan luvansaajajärjestölle järjestön niin halutessa.
8. Tietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysisessä muodossa käsiteltävät henkilötiedot:

Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Sähköisessä muodossa ka¨sitelta¨va¨t henkilötiedot:

Voittojen toimitusrekisteri on tallennettu tietojärjestelmään, jonka toteutuksessa on hyo¨dynnetty teknista¨ tietosuojaa, jolla huolehditaan siita¨, etta¨ tiedot sa¨ilyva¨t muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain nimetyillä työntekijöillä on ka¨ytta¨ja¨tunnuksen ja salasanan avulla pa¨a¨sy ja¨rjestelma¨a¨n. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

10. Rekisteritietojen tarkastaminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä allekirjoitetulla kirjeellä tai tulemalla Tavara-arvan toimitiloihin ja esittämällä henkilöllisyystodistuksen. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Jos kyseessä on virhe voiton toimittamiseen liittyvissä yhteystiedoissa, korjaamispyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä Tavara-arvan asiakaspalveluun joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Muussa tapauksessa korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus ilmoittaa, jos hän ei enää halua vastaanottaa arpakirjeitä. Tavara-arpa ry välittää tämän kiellon kyseessä olevalle luvansaajajärjestölle.